Szanowni Państwo,

12 maja 2020 r. o godz.13.00 w Przedszkolu 234 są opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 234 w Warszawie.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców/opiekunów w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice/opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do Przedszkola 234.

 Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektroniczniew systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).          Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.                                                                           
    lub
  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy: p234@edu.um.warszawa.pl

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Zawieszenie ZajęćInformacja dla Rodziców.