Szanowni Państwo,

zgodnie z  zaleceniem Prezydenta m. st. Warszawy i procedowanym zarządzeniem w sprawie rekomendacji zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na ternie tych jednostek w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. oraz  na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) informuję, że decyzją Dyrektora Przedszkola nr 234, za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia w Przedszkolu nr 234 od dnia 6 maja  2020 r. do 15 maja 2020 r.

Nauczyciele nadal będą prowadzić zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

O dalszych decyzjach będę informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Maria Antoniak – dyrektor Przedszkola nr 234
Do zapoznania:

1.Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla różnych form opieki instytucjonalnej dla dzieci małych_30.04.2020
https://gis.gov.pl/bip_list/organizacja-urzedu/wytyczne-glownego-inspektora-sanitarnego/

2. Wytyczne MEN i GIS dla przedszkoli_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli
3. Wytyczne MRPiPS i GiS dla żłobków_29.04.2020
https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3Do zapoznania:

 

Ankieta dla rodziców z Biura Edukacji.Wyniki rekrutacji do przedszkoli.
Aktualności