Specjaliści

Logopeda
Pani mgr Marta Gosek
wtorki    8:00:00-12:30
piątki     8:00:00-14:30
Psycholog
Pani mgr Marta Krasowska
z Zespołu Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych nr 1 w Warszawie ul. Zawiszy 13
w roku szkolnym 2019/20 będzie pełniła dyżury w naszym przedszkolu w każdą 2 środę miesiąca
w godzinach 8-11
Terminy:
11 września,9 października,13 listopada,11 grudnia,8 stycznia,12 luty
11 marzec,8 kwiecień,13 maj ,10 czerwiec