Sowy to grupa dzieci pięcioletnich, które przygotowują się do podjęcia nauki w szkole. Ta grupa to same osobowości, wyraziste charaktery i niezwykle uzdolnione przedszkolaki. Opiekują się nimi nauczycielki, dwie panie Karoliny, pani dyrektor i woźna pani Klaudia.