Rekrutacja do przdszkola

Szanowni rodzice,
Dnia 23 kwietnia o 13:00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2021/22.

Od 23 kwietnia 2021 od godziny 13:00 do 29 kwietnia do godziny 16:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają  wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane – rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie elektronicznym lub składają w przedszkolu/szkole pisemne potwierdzenie.

 

Szanowni Rodzice,

Osoby, które chcą złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie w wersji papierowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zapraszamy 
w środy 10 i 17 marca w godzinach od 8-12
w czwartki 11 i 18 marca w godzinach 12-16
w piątek 19 marca w godzinach od 9 do 16

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się (02.03) otwarciem dla rodziców etapu wypełniania wniosków  informuję, że w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rodzice mogą:

1)      Po wypełnieniu w systemie wniosku i podłączeniu wymaganych skanów dokumentów podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

2)      Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

3)      Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły).

W związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz zgodnie z opublikowanymi na stronie Biura Edukacji „Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022”  nie zaleca się przesyłania skanów wniosków i dokumentów/oświadczeń potwierdzających kryteria rekrutacyjne na adres mailowy przedszkola/szkoły.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 8363512 codziennie między 9-10.

Szanowni Rodzice,

  • Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22713_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

  • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22714_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

ZAPROSZENIE DO OBEJRZENIA PLACÓWKI

Szanowni Państwo,

2 marca rozpoczynają się zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2021/22

Rodzicom zainteresowanym zapisem dziecka do naszej placówki proponujemy obejrzenie Przedszkola w dniach 25 lutego i 4 marca 2021 r, w godzinach 17:15-18:15 w reżimie sanitarnym (maseczki, dystans, dezynfekcja).

Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości proszeni są o zgłoszenie chęci odwiedzin przedszkola na adres email p234@edu.um.warszawa.pl

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Państwo,

osoby zainteresowane kontynuacją edukacji przedszkolnej w naszej placówce proszone są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Deklarację należy złożyć w dniach 23 luty – 1 marzec (godz. 16.00) 2021 r. u dyrektora przedszkola lub nauczyciela danej grupy.

Deklaracje są do pobrania u nauczycieli w grupach.

16.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności
BIP