Wierszyki masażyki

Celem tych zajęć jest nabywanie przez dzieci umiejętności społecznych poprzez:
doskonalenie umiejętności działania w parach, kształtowanie przyjacielskich zachowań , oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, stymulowanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, wzmacnianie  koncentracji uwagi, stabilizacja napięcia mięśniowego utrwalenie kierunków, orientacji w schemacie własnego ciała i drugiej osoby