Potwierdzeniem uczestnictwa w dyżurze wakacyjnym jest wniesienie opłaty za żywienie

Nr konta do wpłat: 36 1030 1508 0000 0005 5059 6059

Stawka żywieniowa: 13,00 zł

tytułem :imię i nazwisko dziecka- dyżur wakacyjny