Programy, projekty, innowacje pedagogiczne, działania pro bono, współpraca ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2022/2023

  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
  • Roczny Plan Pracy (koncepcja) na rok szkolny 2022/2023
  • Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej 
  • Program adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich „ Trzylatki nie płaczą” 

 

l.p. Działania edukacyjne Adresaci
  Projekt edukacji kulturalnej ,,Stawiam na sztukę”
obejmujący zajęcia z ceramiki, robotyki i multimediów, udział w przeglądzie filmowym, matematyczne potyczki ze sztuką, grę outdorową.
Cel: rozwijanie aktywności twórczej, poprzez wychodzenie z utartych schematów, skupienie się na radości tworzenia.
Wszystkie grupy
  „Mamo, tato, wolę wodę”  – program ogólnopolski

Cel: Kształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska

Wszystkie grupy
  „Kto mnie chroni i pomaga” pod patronatem Straży Miejskiej

Cel: Przekazanie dzieciom informacji na temat pracy poszczególnych służb i zawodów, których obowiązkiem jest niesienie pomocy oraz dbanie o bezpieczeństwo innych.

Wszystkie grupy
  ,,Poznajemy zawody”
Cel: zapoznanie z różnorodnymi zawodami, bardziej i mniej znanymi (stolarz cieśla, pszczelarz, krawcowa , policjant,……..)
Wszystkie grupy
  „Kubusiowi przyjaciele natury” – ogólnopolski program edukacyjny poświęcony ekologii

Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia,  zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody,  kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz spędzania czasu i ruchu

Wszystkie grupy
  „Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej – poznać, doświadczyć, zrozumieć (jak żyje las)”

Cel: – Propagowanie wiedzy przyrodniczej w środowisku naturalnym

Wszystkie grupy
  ,,Pomagamy zwierzętom w potrzebie” współpraca z fundacją Psy ulicy

Uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt.
Cel: Zbiórka pokarmu, ciepłych kocy i ręczników dla schroniska dla zwierząt – uwrażliwianie na potrzeby zwierząt

Wszystkie grupy
  ,,Wózek za nakrętkę” współpraca ze Stowarzyszeniem ,,Dać Siebie Innym”

CEL: zbieranie nakrętek

Wszystkie grupy
  „Strażnik miejski przyjacielem dzieci”

Cel: Zapoznanie z zadaniami Straży Miejskiej, nauka powiadamiania i proszenia o pomoc w sytuacji poczucia zagrożenia.

Grupa Ii i III
  ,,Poznajemy swoje zmysły”

Cel: poznawanie swoich zmysłów, doświadczanie.

Wszystkie grupy
  ,,Gramy zmysłami” ogólnopolski projekt edukacyjny

Cel: innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci

 Grupa III
  Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Europa i ja”

Cel: Przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów europejskich

Grupa III
  Współpraca ze środowiskiem lokalnym  – m.in. z wolskimi przedszkolami, Szkołą Podstawową nr 148, Biblioteką przy ul. Ciołka, WOPR, ZWUPEK, Policją, Strażą Miejską

Cel: Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym, kształtowanie poczucia wartości jako członka społeczności lokalnej  i regionalnej.

Wszystkie grupy