Od listopada w naszym przedszkolu prowadzimy akcję Góra Grosza, której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom. Zbieramy monety. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć fundusz.
Fundusz dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej.

20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka25 listopada- Dzień Pluszowego Misia