Dzieci z wielkim zaangażowaniem sadziły i siały wiosenne rośliny.

Wiosna, wiosna …Wiosenne zajęcie z rodzicami w gr II