Dzięki zabawie „Wiewiórki do dziupli” dzieci z grupy Tygryski nabywają umiejętność radzenia sobie z przegraną.

11 listopada – Święto NiepodległościOgólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja” w grupie Sówki