We wrześniu wszyscy sprzątają świat.Przedszkolaki włączyły się do tej akcji i sprzątały Lasek na Kole.Wyjście do lasu było też okazją do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

,,Klub przyjaciół budowy metra”Zbieramy plony.