Dzieci realizując projekt badawczy „Jajko” poszerzyły swoją wiedzę w zakresie min. jego budowy, kolorów i wielkości, zwierząt składających jaja, właściwości jaj, sposobu ich barwienia. Dodatkowo wykonały eksperymenty z jego udziałem. Uwieńczeniem projektu była sałatka jarzynowa oraz mysz z jajka- oczywiście jadalna. 

Plan Daltoński gr III.„Kura z masy papierowej”