Realizując plan działań innowacji pedagogicznej „Plan daltoński w grupie dzieci 5
letnich drogą do odpowiedzialności, samodzielności i współpracy” dzieci z grupy Sowy
ujawniają samodzielność, aktywność i zdolności do osiągnięcia wyznaczonych celów. Do ich
ulubionych działań należy: tablica zadań porządkowych, kolory dnia oraz tablica zadań. Nad
pracą zgodnie z „Sygnalizatorem” nadal pracujemy.

Tydzień przygód z wodą gr II.Projekt badawczy „Jajko” w grupie Sówek