W naszym ogrodzie panowie dozorcy ustawili szklarnie, jest niewielka ale możemy  hodować w niej  warzywa i kwiaty.
Na początek posadziliśmy wychodowaną w sali fasolę.

Ćwiczenia w grupie pięciolatków.Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.