Nasze przedszkole na pierwszym miejscu wśród laureatów konkursu :
„Jesienne skarby w ogródku – cebule dla przedszkoli”.Organizatorem konkursu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.
Cieszymy się,że jesienne prace plastyczne wysłane na konkurs spodobały się organizatorom.
Lista-wyróżnionych-przeszkoli

W grudniu proponujemy!Warsztaty świąteczne!
Aktualności