Wszystkim dzieciom,dużym i małym radości,zdrowia i samych szczęśliwych dni 

Życzą
Pracownicy Przedszkola

Przerwa wakacyjna.Nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
Aktualności