Dziś można było wymienić swoje przeczytane książki na inne  przyniesione przez przedszkolaki.Dziękujemy wszystkim dzieciom,które bez żalu rozstały się ze swoimi książeczkami.

Warsztaty Kulinarne.Koncert muzyczny.