W gr III prowadzimy obserwacje przyrodnicze. Hodujemy rośliny cebulowe, a teraz zakładamy hodowlę fasoli. Będziemy obserwować budowę rośliny i funkcje poszczególnych jej części.

Kodowanie i inne ćwiczenia graficzne.Zabawy ruchowe- równowaga, koordynacja