Najmłodsze przedszkolaki coraz lepiej czują się w przedszkolu i w swojej grupie.

Zajęcia z RytmikiZajęcia wprowadzające do projektu edukacyjnego ,,Podróż za jeden uśmiech”
Aktualności