1,2,3 policz Ty! „Jeżyki” przeliczały kasztany zbierane przez wiewiórkę w parku.

„Każde dziecko wiedzieć winno, dokąd dzwonić się powinno…”.Jesienne Prace Plastyczne gr III
Aktualności