dziś przedszkolaki brały udział w warsztatach twórczych.Nagrywały swoje wypowiedzi ,oglądały nagrania.Przygotowywały się do nagrania filmu w technice poklatkowej.

Odwiedziny w Szkole.Wycieczka do teatru.