14 lutego odbyły się serduszkowe warsztaty plastyczne.

Spotkanie ze zwierzętami.Warsztaty ze Strażą Miejska.