W lutym proponujemy.

12 lutego, 2016

17 lutego po śniadaniu zapraszamy dzieci na spotkanie ze zwierzętami.
Spotkanie będzie poświęcone gadom.
25 lutego po śniadaniu zapraszamy na spotkanie z pszczelarzem, dzieci poznają różne ,,pszczele” produkty i będą samodzielnie wykonywały świece z wosku pszczelego

Warsztaty edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocySpotkanie ze zwierzętami- gady