„Tygryski” dowiedziały się kim jest i skąd pochodzi świąteczny skrzat. 

Odwiedziny Mikołaja.Świąteczny skrzat- któż to taki?