W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Europa i ja” dzieci z najstarszej grupy uczą się liczyć po włosku od 0 do 10.

„W marcu jak w garncu”.Ścieżka sensoryczna w „Tygryskach”.
Aktualności