Dziś dzieci brały udział w pokazie i warsztatach cyrkowych.Mogły spróbować samodzielnie wykonać różne sztuczki.

Warsztaty arteterapii część IINasze sukcesy!