Starszaki dzięki projektowi badawczemu Drzewo (Drewno) miały warunki do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i eksplorowanie. Budowały wiedzę o drzewach i drewnie, rozbudzały zainteresowania rolą lasu w życiu człowieka oraz kształtowały postawę szacunku wobec lasu i drzew, a także postawę proekologiczną w aspekcie oszczędzania papieru. Dowiedziały się co to jest papier czerpany i samodzielnie go wykonały. Nie zabrakło również obserwacji drzew w ogrodzie przedszkolnym oraz w Lasku na Kole.

.

Dzielnicowy Konkurs PlastycznyKoncert muzyczny ,,Krakowiaczek ci ja”.