,,Wiosenny sad” praca z wykorzystaniem szablonów i stempli w gr I.

Gry i zabawy matematyczne w gr IIZabawy sensoryczne z użyciem drewnianych klamerek.