W tym roku rodzice nie mogli uczestniczyć w uroczystym pasowaniu swoich dzieci mamy nadzieję ,że zdjęcia choć trochę zrekompensuja tę stratę.

Recyklingowe warsztaty kreatywne.Jesienne prace.