Grupa Kangurków w miesiącu październiku przystąpiła do wykonywania zadań w ramach w/w projektu. Celem projektu jest kreatywne i twórcze działanie nauczycieli wraz z dziećmi wykorzystując dostępne, a nie gotowe materiały. Zadaniem na ten miesiąc było wykonanie jesiennej makiety, w tym wykonanie postaci z kasztanów lub żołędzi. Dzieci spędziły ten czas wspólnego tworzenia makiety doskonaląc umiejętność planowania działania, współpracy, porządkowania miejsc pracy, rozwijały motorykę małą i wyobraźnię twórczą, a przede wszystkim dobrze się bawiły .

Jesienne prace.Przedstawienie Teatralne-Bajka patriotyczna