Grupa Sówek we wrześniu rozpoczęła przygodę z literackim projektem edukacyjnym. Głównym założeniem w/w projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i poczucia przynależności społecznej. Przez kolejne miesiące dzieci będą poznawać przygody Koziołka Matołka i realizować specjalne zadania wpisane w harmonogram projektu.

KasztanowiecRecyklingowe warsztaty kreatywne.