2 stycznia dzieci z grupy Sowy poszły na poobiedni spacer do parku Moczydło. Prowadziliśmy obserwacje przyrodnicze, a w ramach klubu fotograficzno filmowego Fotka dzieci wykonywały zdjęcia plenerowe, uczyły się kompozycji obrazu.
Prace dzieci do obejrzenia:https://drive.google.com/drive/folders/1sPAvpXrsfsp47A5LeexXduiD8mVhdfm-?usp=sharing

Spotkanie z cyklu Rodzic w PrzedszkoluPraca plastyczna w gr II