„Jeżyki” otrzymały kolejne podziękowanie za udział w lekcji z Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci Uczą Rodziców”.

 

Liści szelest do nas woła-Terapia lasem.Terapia lasem