Prace plastyczne Julii z gr II i Emilki z gr III wzięły udział w dzielnicowym konkursie organizowanym przez Przedszkole nr 134.Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.Gratulujemy!

Pomagamy zwierzętom!W marcu proponujemy.