Wszystkie dzieci wykonywały prace plastyczne  w związku z dniem Halloween.
Gr II przygotowała zamek.

Zabawy kolorem i kształtem w grupie IIIPrzedstawienie teatralne.