„-Proszę Pani dla mnie i to i to jest lekkie (uffff).

– Dla mnie nie ma rzeczy ciężkich”.

Rozważając pojęcie ciężkości „Tygryski” spędziły dzisiejsze przedpołudnie. 

Co pływa, a co tonie? Eksperyment w „Tygryskach”.Spotkanie ze Strażą Miejską