Nowy rok rozpoczynamy z przytupem koncertem muzycznym ,,Krakowiaczek ci ja”. Dzieci poznają stroje, muzykę, tańce regionu małopolski.
 

Ćwiczymy wycinanieZima w koło