12 września dzieci uczestniczyły w pierwszym w tym roku szkolnym koncercie muzycznym.
Był to koncert piosenek patriotycznych.

Zebranie Rodziców.Warsztaty sensoryczne zmysły.