21 odbył się koncert muzyczny ,,W rzeszowskiej izbie”suita pieśni i tańców rzeszowskich.

Dzień Otwarty!Zabawy twórcze w gr I.