Dzieci bardzo chętnie podejmują różnorodne wyzwania plastyczne,konstrukcyjne i wiele innych.

Gry i zabawy ruchowe w gr II.Zaproszenie do udziału w konkursie!