Najstarsze przedszkolaki miały warsztaty o bezpieczeństwie podczas wakacji i nie tylko z przedstawicielami Straży Miejskiej i Biura Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

Dziś 79 Rocznica Wybuchu Powstania WarszawskiegoDyżyr wakacyjny. Zabawy teatralne i plastyczne.