Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu na dyżur wakacyjny  do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane
 potwierdzeniem woli zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny./Data opublikowania 31.05.2016/
Opłata za wyżywienie podczas dyżuru wakacyjnego w naszym Przedszkolu wynosi 12 dni x 8,50 = 102 zł

Nr konta 36 1030 1508 0000 0005 5059 6059 tytule imię i nazwisko dziecka

 

Gr II na Przeglądzie tanecznym.I Miejsce!Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka!