1 kwietnia teatrzyk ,,Zając Wiercipięta”
5 kwietnia wycieczka dla dzieci z grup I i II do Teatru Małego Widza
5 -11 kwietnia Przedszkolny Turniej Gry w Warcaby
12 kwietnia wycieczka do Straży Pożarnej –wszystkie grupy
Wyjazd po śniadaniu powrót na obiad
14 kwietnia gr III warsztaty z nauczycielami i dziećmi ze szkoły
20 kwietnia Dzielnicowy Turniej Gry w Warcaby
22 kwietnia dzień drzewa -warsztaty

Wycieczka dzieci z gr I i II do teatru.Przedszkolny Turniej Gry w Warcaby zakończony !
Aktualności