od dziś  tj. 25 marca od godz. 9.00  do 7 kwietnia br. do godz. 24:00 pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl

zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny.
Wszystkim rodzicom zostały wysłane hasła do zalogowania się w systemie.
Hasła przekazano  rodzicom/ prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.
Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji – jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.
Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Pozostaję do dyspozycji Państwa pod adresem: p234@edu.um.warszawa.pl

Dyrektor Przedszkola

Informacja dla Rodziców.Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych