RYTMIKA

Zajęcia rytmiki u dzieci w wieku przedszkolnym wzbudzają ciekawości muzyczną, która z czasem przekształca się w świadome przeżywanie muzyki np. poprzez śpiew czy taniec.
Takie zajęcia odbywają się w przedszkolu 2 razy w tygodniu, w każdej z grup przedszkolnych.
Rytmika jest techniką wychowania muzycznego, która kształtuje kulturę muzyczną i słuch dziecka. To różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno-ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.
Potencjał edukacyjny, jaki niesie za sobą rytmika, jest ogromny. To wartościowe zajęcia,  prowadzone w ciekawy sposób przez panią Izę nauczyciela z odpowiednim wykształceniem. (absolwentka wyższych studiów muzycznych ze specjalizacją w zakresie rytmiki,  dodatkowo ma ukończone studia pedagogiczne). Dzięki temu posiada wszelkie kwalifikacje, aby prowadzić zajęcia z rytmiki zarówno na poziomie przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym..

Zajęcia z rytmiki  składają się z ćwiczeń, które oswajają dziecko z podstawowymi zjawiskami i pojęciami muzycznymi, uwrażliwiają je na kontakt z muzyką, zaspokajają jego potrzebę ruchu, uczą pracy w grupie, a także mają działanie relaksacyjne (jest to swego rodzaju muzykoterapia) – uczą prawidłowego śpiewania, tańczenia i gry na instr. perkusyjnych.

W naszym przedszkolu podczas zajęć realizujemy różne formy aktywności muzycznych i ruchowych, takie jak np. śpiew, taniec, słuchanie muzyki, naukę gry na instrumentach czy improwizację. Zajęcia są prowadzone w twórczej atmosferze, a ich poziom jest dostosowany do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci.

Rytmika ma wszechstronny wpływ na ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki niej maluch uczy się interpretować muzykę, dając tym samym podstawy do umiejętności przeżywania piękna i sztuki.

10 korzyści, jakie dają zajęcia muzyczne dla dzieci.

     1. Rozwój kompetencji społecznych
Zajęcia grupowe rozwijają kompetencje społeczne. Taka „współpraca” uczy dzieci pracy w grupie i wzajemnego wsparcia, pomaga w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Kształtuje dojrzałość i moralność, np. poprzez umiejętność akceptacji.

      2. Lepsza pamięć i koncentracja
Muzyka ma także działanie pedagogiczne i wpływa na sferę poznawczą. Nauka gry na instrumentach aktywizuje obie półkule mózgu, co przyczynia się do poprawy pamięci, zdolności uczenia się, zwiększa uwagę u dzieci. Muzyka w połączeniu z ruchem, np. klaskaniem czy marszem, pobudza do myślenia i ułatwia maluchom zapamiętywanie nowych informacji.

      3.Większa swoboda komunikacji i szybsza nauka języków
Poprzez śpiewanie piosenek maluchy z łatwością uczą się nowych słów i brzmienia języka. Kształcenie muzyczne sprawia, że dzieci szybciej zaczynają mówić, czytać i pisać, a nauka języków obcych przychodzi im bez trudu.

  1. Pomoc w nauce przedmiotów ścisłych

Muzyka uczy nieskomplikowanych operacji myślowych, w tym analizy, porównań czy syntez. Badania potwierdzają, że dzieci, które systematycznie ćwiczą grę, osiągają lepsze rezultaty w nauce przedmiotów ścisłych.

  1. Wrażliwość na piękno

Obcowanie z muzyką kształtuje wrażenia i upodobania estetyczne. Pobudza to wrażliwość dziecka, wzbogaca także jego wyobraźnię, rozwija zdolność empatii.

  1. Dobre samopoczucie i opanowanie

Nie bez powodu mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Aktywny kontakt z muzyką, nawet poprzez proste zabawy polegające na rytmicznym potrząsaniu grzechotką, eliminuje zachowania agresywne. Dzieci, które uczą się gry na instrumentach są ponadto bardziej opanowane i rzadziej się kłócą. 

  1. Odporność na stres i większa pewność siebie

Umuzykalnianie ma także wpływ terapeutyczny – zaspokaja potrzebę aktywności, odpręża i redukuje stres. Poprzez uczestnictwo w zajęciach muzycznych dzieci oswajają się z wystąpieniami publicznymi i lepiej radzą sobie z tremą.

  1. Poprawa koordynacji ruchowej

Nauka gry na instrumentach, wymaga wykonywania kilku czynności na raz. Dzięki niej dzieci uczą się podstawowych umiejętności koordynacji ręka-oko, prawa-lewa-ręka. W ten sposób ćwiczą także podzielność uwagi. Szczególne znaczenie w rozwoju motoryki dziecka mają zajęcia z rytmiki.

  1. Nauka systematyczności i dyscypliny

Z każdą kolejną próbą ćwiczony utwór zaczyna brzmieć coraz lepiej i lepiej. Widząc, że praca przynosi satysfakcjonujące efekty, maluch czuje większą motywację do regularnych treningów muzycznych i uczy się dyscypliny.

  1. Budowanie więzi rodzinnych

Wartą uwagi i wręcz nie do przecenienia zaletą zajęć muzycznych w naszej przedszkolu jest możliwość rozwijania więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem.