Nasze przedszkole realizowało Dzielnicowy program edukacji ekologicznej „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat” oraz  plan pracy „Mali ekolodzy – aktywnie czas spędzamy, o zdrowie i przyrodę dbamy”. 

Celem naszych działań było i nadal jest kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia z przyrodą, umożliwianie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu, propagowanie zdrowego stylu życia.