Dziś koncert pod tytułem,,Zagrajcież Hajduka”zabawy i tańce górali żywieckich.
Dzieci wspaniale bawiły się w rytm muzyki góralskiej.Zobaczyły autentyczne stroje górali żywieckich.

Jesienne drzewa,praca plastyczna w gr I.Zabawy plasteliną w gr I.