Dziś na zajęciach dzieci fotografowały się w parach, próbowały swoich sił w robieniu portretów. Poznały kolejne narzędzie fotografa -statyw.

Link do zdjęć- https://drive.google.com/drive/folders/16WilBXtLG8LzcsZQHM5gw1excl6quuaz?usp=sharing 

Teatr RodzicówNasze sukcesy