W DNIACH 6 -31 MAJA TRWAJĄ ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE. ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O WYPEŁNIANIE KART POTWIERDZENIA U DYREKTORA PLACÓWKI I SKŁADANIE W WYZNACZONYM TERMINIE W WYBRANYCH PRZEDSZKOLACH.

Nasze sukcesyWYNIKI REKRUTACJI